Green-glava-slo

GREEN - mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga


Termin sejma: 4. - 7. 4. 2018

 
 

»Sejem MEGRA skupaj s sejmom GREEN je bil vrhunski strokovni dogodek, na katerem so se zrcalile aktualne teme s področja gradbeništva, komunale, energetike in obrti ter narekovale smeri razvoja v sonaravno gospodarstvo in trajnostno gradbeništvo. Sejem kot izjemno priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj so v največji meri izkoristile strokovne institucije. V manjši meri so jim sledili gradbeniki, ki imajo ta trenutek sladke težave z obilico naročil. Vsekakor pa je za promocijo potrebno poskrbeti tedaj, ko ti gre najbolje. Obeti za gradbeništvo so dobri, a ob predpostavki, da bomo v prihodnje bolje skrbeli za kadre in izobraževanje, se ozirali preko meja, pri tem pa gradili svoj ugled tudi v domačem okolju. Sejma MEGRA in GREEN imata prihodnost, kot jo imata tudi gradbeništvo in trajnostni način delovanja na vseh nivojih.«

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma ob zaključku sejmov MEGRA in GREEN 2018

 

TRAJNOSTNA INOVATIVNOST GRADNJE IN BIVANJA

30. mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 4. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN sta od 4. do 7. aprila 2018 v Gornji Radgoni predstavila 220 razstavljavcev iz 11 držav na več kot 9.000 m2 površin.

 

GREEN

Sočasni sejem GREEN je na razstavnih prostorih in predavalnicah predstavil zamisli in izdelke, ki so v korist potrošnikom, okolju in družbi: samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov, naravne gradbene materiale in gradnjo, ekološko in permakulturno pridelavo, rokodelstvo in naravne, domače dobrote. Obiskovalci so lahko pobliže spoznali projekte in organizacije, ki dajejo pred dobičkom prednost pozitivnim družbenim in okoljskim učinkom.

 

MEGRA

Sejem MEGRA je povezal ponudnike in uporabnike najnovejše mehanizacije, materialov, orodij in storitev. Ponujal je trajnostno gradnjo, energijsko in siceršnjo obnovo stavb, urejanje okolice, sodobno klimatizacijo ter opozarjal na pomen lesa v gradbeništvu in bivanju. Na Obrtni ulici so člani Obrtno podjetniške zbornice Slovenije prikazovali svoje izdelke, zaključna obrtna dela v gradbeništvu in deficitarne poklice. Predstavile so se ustanove z vseh nivojev izobraževanja. Obiskovalce so vabila brezplačna svetovanja arhitektov, gradbenih in energetskih strokovnjakov.

 

 

Green 2018  Zlozenkajpg Page1

Zloženka GREEN

 

 

 

EEn 01 02    MRA 03 

KOOPERACIJSKO SREČANJE MEET4BUSINESS

Mariborska razvojna agencija/Enterprise Europe Network organizira kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS MEGRA 2018. Srečanje predstavlja edinstveno priložnost za podjetja, obrtnike, organizacije in zainteresirane posameznike, da navežejo stike in izmenjajo izkušnje s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in Evropskih držav. Program omogoča individualne sestanke s potencialnimi partnerji na podlagi vnaprej izbranih srečanj. 

http://meet4businessmegra2018.talkb2b.net/

 

 

 

LIFE pos M2    life logo    mop logo

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA LIFE KREPITEV ZMOGLJIVOSTI

Program LIFE je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Od začetka leta 2016 Ministrstvo za okolje in prostor vodi projekt LIFE Krepitev zmogljivosti, katerega namen je izboljšati učinkovitost Slovenije pri izvajanju LIFE programa (več uspešnih prijav, boljša povezava z izvajanjem politik). Kot prijavitelj projekta ali projektni partner lahko sodelujejo pravne osebe, registrirane v EU. Program LIFE v zadnjem obdobju še posebej podpira tako imenovane "close-to-market" projekte, ki prinašajo inovativne rešitve za okoljske probleme, istočasno pa je to nov tržni produkt za podjetje, ki bo prispeval tudi k gospodarski rasti in ustvarjanju novih zelenih delovnih mest. Vljudno vas vabimo, da se udeležite predstavitve možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev za vaše podjetje/institucijo iz naslova evropskega programa LIFE in hkrati okrepite svoje znanje o pripravi in vodenju projektov.

 

 

 

e-Mobilnost – predstavitev električnih vozil, dvokolesnikov, avtomobilov, električnih koles in varčnih elektromotorjev. Demonstracijske vožnje!

ELECTROM zlaganje 1   BMW   ROBBOcover

 

 

 

PREDSTAVITEV NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE

RAZSTAVNI PROSTOR - SKUPNOST NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE - Hala B

Predstavitev (pdf)

vabilo2 low

 

 

 

 

 

 

2016

FOTOGALERIJA

 

POMLADNI SEJEM IN SEJEM GREEN V GORNJI RADGONI ODPRLA NOVO SEZONO GRADNJE, OBNOVE IN BIVANJA Z NARAVO

»Pomladni sejem, ki združuje gradbeništvo, komunalo, energetiko in obrt, je ponujal optimizem in rešitve. Ob podjetjih z izdelki za gradbeništvo, komunalo in energetiko so izstopali obrtniki, ki so v obrtni ulici ponujali svoje izdelke, znanje in storitve. Obiskovalci so lahko spoznavali obrtne poklice in dobili koristne informacije, se sami v njih preizkusili, pa tudi tekmovali. Predstavile so se gradbene in okoljske poklicne, srednje ter visokošolske in univerzitetne izobraževalne ustanove. 150 razstavljavcev iz 5 držav na 8200 m2 razstavnih površin se ni odpovedalo optimizmu in prepričanju, da so te dejavnosti pomembne za razvoj in standard vsake družbe.

Trajnostne tehnologije in zeleni življenjski slog, ki jih je vzporedno predstavljal 3. sejem GREEN pa so nakazale razvoj, ki bo jutri edini možen, če želi človeška civilizacija na tem planetu še nekaj časa živeti. Elektro mobilnost, avtomobil iz recikliranega materiala, naravni materiali in gradnja z naravnimi materiali, zdravilne sadike, ekološka semena, ekološki projekti in naravni parki so le drobci iz vsebine, ki jo je predstavljal sejem GREEN. 70 razstavljavcev iz 4 držav je bilo takih, ki verjamejo v koncept trajnostnega razvoja, pa čeprav jim glavni igralci globalnega gospodarstva pri tem ne pustijo veliko priložnosti.

Vso to graditeljsko in trajnostno ponudbo ter brezplačne nasvete strokovnjakov, smo želeli približati najširšemu krogu obiskovalcev, zato smo vsem omogočili prost vstop in brezplačno parkiranje. Starši so si lahko z roko v roki z mladimi ogledali široko paleto perspektivnih obrtnih poklicev in skupaj z njimi izbrali smer izobraževanja, ki ima potencial za bodočo zaposlitev.
Priložnost, da spoznajo in izkoristijo ponudbo novih izdelkov, storitev in znanja za to, da bodo jutri lažje sprejemali odločitve, pomembne za naše vsakdanje življenje in za trajnostni razvoj celotne družbe, je izkoristilo blizu10.000 obiskovalcev«

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma ob zaključku Pomladnega sejma in sejma GREEN

 

POMLADNI SEJEM

Pomladni sejem je od 31. marca do 2. aprila v Gornji Radgoni ponujal gradbeništvo, obrt in zaključna dela v gradbeništvu, urejanje okolice, gradbeno mehanizacijo, kritine, okolju prijazno ogrevalno in klimatizacijsko tehniko, les v gradbeništvu in bivanju, komunalni, vodovodni in kanalizacijski program ter čistilne naprave. Pomladni sejem je krasila tudi razstava inovativnih lesenih izdelkov Čar lesa. Obiskovalcem so o nepovratnih sredstvih in ugodnih posojilih za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb svetovali strokovnjaki Ekosklada, brezplačna energetska svetovanja pa so jim nudili strokovnjaki ENSVET. Gradbeni inštitut ZRMK je poskrbel za individualne gradbene nasvete in predavanja. Mladi so predstavili gradbeno in okoljsko izobraževanje na vseh nivojih. Pomerili so se na tekmovanju v kamnoseštvu Sloveniaskills za uvrstitev na evropsko tekmovanje Euroskills. Izjemno število bodočih strokovnjakov sta pritegnili tekmovanji v polaganju keramičnih ploščic za srednješolce in tekmovanje v izdelavi fresk za osnovnošolce.

 

SEJEM GREEN

Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN je predstavljal naravne parke, elektro mobilnost, naravne materiale, 3D tiskanje in skeniranje, trajnostna oblačila, zeleno gradnjo, prezračevanje in čiščenje, obnovljive vire energije, ekološko pridelavo, sadike, semena, rokodelstvo in trajnostno obrt ter socialno podjetništvo.
Mnogi obiskovalci sejma so se pridružili družbeno odgovorni pobudi Komunale Brežice in njihovi akciji brezplačne menjave rabljenih a še uporabnih stvari »PRINESI – ODNESI«. Lastnike je zamenjalo 60 najrazličnejših uporabnih izdelkov. Potekala pa je tudi akcija Daj naprej in podari sonce za zbiranje donacij za invalidne otroke. Pestra zelena ponudba in dogajanje sta pritegnila veliko obiskovalcev, ki razmišljajo trajnostno.

 

SEJEMSKO JE SPREMLJALO TEHTNO STROKOVNO DOGAJANJE

V četrtek, 31. 3. Je potekal Komunalni posvet KOGRA 2016 o izgradnji in vzdrževanju komunalne infrastrukture, ki ga je organiziral Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin.
Sledil mu je posvet Hiša za jutri - skoraj nič-energijska gradnja in prenova v organizaciji Gradbenega inštituta ZRMK in Gospodarske zbornice Slovenije.
Skupnost občin Slovenije in spletni portal Ekoglobal.net sta pripravila posvet Obnovljivi viri energije, razvojna priložnost slovenskih občin.
Pomurski tehnološki park je pripravil »Podjetniški roadshow«, je bil odlična priložnost za posameznike, ekipe in podjetja z inovativnimi idejami in potencialom globalne rasti.
Na odprtju sejma je bil podeljen Znak kakovosti v graditeljstvu 2016 v organizaciji Gradbenega inštituta ZRMK.
Somišljeniki Ekoci – Eko civilne iniciative pa so se srečali na posvetu: »Kako združiti potenciale, znanja in resursov za obuditev tekstilne in ostalih industrij od semena do inovativnih izdelkov?«. Razglasili so tudi javni natečaj » Ekoci - Green Design« za izdelavo najbolj inovativnih tekstilnih izdelkov iz industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih materialov.

V petek 1. 4. je sejem gostil posvet »Krožno gospodarstvo: Zelena javna naročila in družbena odgovornost«, ki ga je organizirala Etri skupnost, ekologija, ergonomija, etična ekonomija.
Zveza ekoloških gibanj Slovenije je pripravila posvet z naslovom Kakovost zraka v Sloveniji in analiza okoljskega stanja v slovenskih občinah v letu 2015.
Podjetjem, obrtnikom in posameznikom, ki želijo navezati stike s poslovnimi partnerji iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije, Italije, Srbije in Madžarske je bilo namenjeno Kooperacijsko srečanje »MEET4BUSINESS« v organizaciji Mariborske razvojne agencije / Evropske podjetniške mreže ter njihovih domačih in tujih partnerjev.
Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je organiziralo Okroglo mizo z naslovom: Les in krožno gospodarstvo.
Obrtnikom, ki želijo poslovati v sosednji Avstriji, pa je bil namenjen posvet Obrtno podjetniške zbornice Slovenije in Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona z naslovom Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji - pasti in novosti v letu 2016.

Petek in sobota, 2. aprila sta poleg bogatega dogajanja na Obrtni ulici prinesla tudi delavnico Amaranta d.o.o. o pripravi permakulturnega vrta v sejemskem vzorčnem nasadu.

 

OSEBNA IZKAZNICA POMLADNEGA SEJMA

• Število razstavljavcev 150
• 5 sodelujočih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Nemčija, Slovenija)
• Razstavni prostor 8.000 m2

 

OSEBNA IZKAZNICA SEJMA GREEN

• Število razstavljavcev 70
• 4 sodelujoče države (Slovenija, Avstrija, Srbija, Švica)
• Razstavni prostor 1200 m2

Sejma je obiskalo blizu 10.000 obiskovalcev.

 

 

PREDSTAVITEV NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE

RAZSTAVNI PROSTOR - SKUPNOST NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE - Hala B

Predstavitev (pdf)

 

 

Meet4Business   bisnode logojpg    mra   een

1. april 2016, Pomurski sejem, Gornja Radgona
Najdite poslovnega partnerja na področju GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE, OBRTI in ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

več

Mariborska razvojna agencija / Evropska podjetniška mreža organizira kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS, ki bo potekalo 1. aprila 2016 v Gornji Radgoni v okviru 3. Mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga - GREEN ter Pomladnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti.

Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Evropskih držav. Program je sestavljen tako, da omogoča podjetjem na podlagi vnaprej izbranih srečanj individualne sestanke s potencialnimi partnerji.

Tematska področja:
• zelene tehnologije,
• obnovljivi viri energije,
• gradbeništvo,
• arhitektura,
• varovanje in sanacija okolja,
• energetika,
• komunala,
• ekologija.

 

Program:
11.00 Pričetek registracije podjetij
11.25 Pozdravni nagovor
11.30 Bisnode speed networking in kratka predstavitev
12.00-.. Individualni sestanki s potencialnimi partnerji (trajanje sestanka 20 min.)

Dodatne informacije in prijava: Mariborska razvojna agencija/ Enterprise Europe Network, Jolanda Damiš, tel. 02 333 13 07, e-posta: een@mra.si ali na spletni povezavi http://een.mra.si/index.php?id=582&lang=sl


V pričakovanju vaše udeležbe vas prijazno pozdravljamo.

 

 

Podarite starim stvarem novo življenje  KB

Vabimo vas, da se nam na sejmu Green pridružite pri akciji brezplačne menjave uporabnih stvari »PRINESI – ODNESI«, družbeno odgovorni pobudi Komunale Brežice.

več...

Imate doma stvari, ki vam ne služijo več, a bi jih z veseljem lahko uporabil nekdo drug? Pomladanski čas je idealen za čiščenje stanovanja, zato uporabne stvari podarite nekomu, ki jih potrebuje.
V Javnem podjetju Komunala Brežice smo projekt brezplačne menjave uporabnih stvari začeli junija lani in do zdaj v ponovno uporabo predali že več kot 5000 uporabnih predmetov.

 

Občani vsako soboto na brežiško tržnico prinesejo in odnesejo v povprečju 200 predmetov, ki bi drugače končale na odlagališču, tako pa so našle novega, zadovoljnega lastnika.

Cilj akcije je spodbuditi obiskovalce sejma k ponovni uporabi stvari in s tem k zmanjšanju količine odloženih kosovnih odpadkov.

 

Pričakujemo vas na Pomurskem razstavišču, na sejmu Green

 

 

 

e-Mobilnost – predstavitev električnih vozil, dvokolesnikov, avtomobilov, električnih koles in varčnih elektromotorjev. Demonstracijske vožnje!

ELECTROM zlaganje 1   eauto peugeot   ROBBOcover

 

 

 

NARAVNI GRADBENI MATERIALI – gradnja z lesom, slamo, ilovico, naravne barve, bio izolacije

a1 rocno nanasanje na slamo   arton6   b6 izolacija iz konoplje biofib

 

 

 

START-UP Podjetja – predstavitev mladih podjetnikov, inovatorjev in njihovih inovativnih izdelkov

3d tiskalnik   3D tisk

 

 

 

Pestra ponudba za vrt: Semena, sadike, oprema za vrt, visoke grede, vertikalni vrtovi, itn.

vrt

 

 

 

Konoplja: uporaba industrijske konoplje za gradnjo, zidaki, vrvi, vlakna, blago, inovacije iz konoplje. 

konoplja blago   konoplja

  

 

 

Institucije, društva, združenja, ustanove: predstavitev projektov in prizadevanj za trajnostni razvoj, spodbujanje zelenih delovnih mest, inovacij, raziskav in socialnega podjetništva

  

 

 

Green 2016  Zlozenka splet

Prospekt sejma GREEN

 

 

SEJEM GREEN 2015

Zaključno poročilo sejma GREEN 2015

Utrinki s sejma

 

Sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN je pričel v letu 2014 uspešno soustvarjati nov model trajnostnega gospodarstva in družbe kot prvi tovrstni sejem v Sloveniji in daleč prek njenih meja. Zadovoljstvo razstavljavcev, navdušenje obiskovalcev ter odobravanje javnosti zagotavljajo njegovo uspešno prihodnjo rast, odmevnost ter pozitivne učinke za vse sodelujoče akterje.

GREEN 2015 bo predstavil izdelke in storitve, ki so prijazni naravi, človeku in družbi v svojem celotnem življenjskem krogu. Na njem se bomo srečali snovalci, proizvajalci, ponudniki in odjemalci zelenih tehnologij, izdelkov in storitev na medorganizacijskem nivoju in v sferi končne potrošnje. Inovativni posamezniki in gospodarske družbe bodo segli v roko znanstvenim institucijam, vladnim in nevladnim ustanovam ter končnim uporabnikom. Ob poslovnih predstavitvah nas bodo v zeleno zavezništvo povezovali strokovni posveti na najvišjem nivoju ter poljudno izobraževalni dogodki za široko javnost.

Bodite zastavonoša živo zelenega področja, ki dokazuje hitro gospodarsko rast in vse večji družbeni pomen na sejmu GREEN 2015. Ponudite svoje izdelke, storitve in zamisli za zeleno proizvodnjo in potrošnjo, za zdravo bivanje in trajnostni razvoj. Skupaj dokažimo, da so lahko dolgoročno uspešni za proizvajalce, potrošnike ter za socialno in naravno okolje le zeleni izdelki in trajnostno gospodarjenje.

Vljudno vabljeni k uspešnemu sodelovanju za zeleno prihodnost!

 

Green 2015- Zlozenka-prva

Prospekt GREEN 2015

 

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam