Medical glava

MEDICAL - Mednarodni sejem sodobnega zdravstva


 Termin sejma: 17. - 19. 4. 2018  

 

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE NA SEJMU MEDICAL!

Zdravje je naše največje bogastvo, zato vabljeni na sejem MEDICAL, ki je namenjen strokovni in laični javnosti, bolnikom in vsem, ki skrbite za svoje zdravje in zdravje bližnjih. Spoznajte novosti s področja sodobne medicinske opreme in pripomočkov, inovativne načine odkrivanja in zdravljenja bolezni, izdelke in storitve za boljše počutje in zdrav življenjski slog. Na voljo bodo brezplačna strokovna svetovanja in številne meritve vitalnih parametrov. Prav tako boste lahko izvedeli vse o pacientovih pravicah in možnostih, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja ter o dostopnosti do sodobne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

 

SLOMED LOGO FINISH    logotip PTZ nov mali

ZDRUŽENJE SLO-MED JE PARTNER SEJMA MEDICAL

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, je že od samega začetka partner sejma MEDICAL

Več

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, je že od samega začetka partner sejma MEDICAL. V strokovnem združenju člani sooblikujejo prihodnost področja, vplivajo na postavljanje tehničnih in cenovnih standardov za dostop do medicinskih pripomočkov. Želijo doseči večjo dostopnost in višjo kvaliteto medicinskih pripomočkov, sodelujejo s sorodnimi domačimi in tujimi združenji in organizacijami, zavzemajo se za etično poslovanje vseh akterjev na trgu. Združenje SLOMED je tudi član mednarodnega združenja Medtech Europe in v skladu s tem so tudi podpisniki Etičnega kodeksa.

V okviru združenja se bodo na sejmu MEDICAL predstavila podjetja, ki bodo predstavila področne skupine za inkontinenco, diabetes, rano, stomo ter invalidske vozičke in izposojo. V času sejma bodo organizirali okroglo mizo na temo: Dostopnost do zdravstvenih storitev/ Ali veste, kakšna je vaša pravica do zobozdravstvene storitve in okroglo mizo na temo Dostopnost modernih oblog za oskrbo kroničnih ran.

 

TEŽIŠČA SEJMA 2018

  • dolgoživa družba
  • dolgotrajna oskrba
  • celostna obravnava pacienta
  • inovacije in nove tehnologije v zdravstvu
  • vključevanje gibalno in senzorno oviranih oseb v vsakdanje življenje
  • proaktivna skrb za zdravje na delovnem mestu

 

 ORGANIZIRANO NA SEJEM

 

slo tours nov   slo tours cover2

 

ORGANIZIRAN IN ZELO UGODEN OBISK SEJMA MEDICAL

Bi želeli s sodelavci/člani društva/prijatelji priti na sejem organizirano in po izredno ugodni ceni? Se preprosto brez skrbi družiti in prepustiti drugim vse organizacijske skrbi s prevozom, vodenjem, vstopnicami, odlično hrano, programom dogajanja na sejmu in če boste želeli tudi po sejmu? Potem preverite letošnjo izredno ugodno in bogato ponudbo, ki jo bomo izvedli v sodelovanju z agencijo SLO TOURS.

Ponudba

 

 AKTUALNO

 

 MZ 01   Logo EKP

 

MINISTRSTVO ZA ZRAVJE VABI NA SVOJ RAZSTAVNI PROSTOR

Med 17. in 19. aprilom 2018 vljudno vabljeni na razstavni prostor Ministrstva za zdravje. V torek, 17. aprila, boste imeli med 9. in 17. uro možnost testiranja z orodjem za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

Vse tri dni bodo na stojnici predstavljali tudi pilotni projekt, ki bo potekal v pilotnih okoljih vzhodne Slovenije in s katerim boste preizkusili ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe.

Veseli bodo vaših izkušenj, stališč in mnenj kaj vam je pomembno za kakovost življenja in varnost v obdobju, ko sami več ne boste mogli v celoti samostojno poskrbeti zase.
Letošnja tema sejma je dolgotrajna oskrba, vendar pa boste na stojnici prejeli tudi celovit vpogled v delovanje Ministrstva za zdravje.

Več

Direktorat za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje si prizadeva za vzpostavitev celovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe za osebe, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Direktorat za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje si prizadeva za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja ter krepitvijo zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti.

Direktorat za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje s strateškimi in zakonskimi rešitvami uspešno prilagaja zdravstveni sistem novim potrebam prebivalstva ter sledi zahtevam Evropske unije in naprednim procesom razvoja v evropskem prostoru. Cilj direktorata je zagotavljali stabilen javni sistem zdravstvenega varstva in omogočiti čim večjo dostopnost do sodobne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce Slovenije.

Vljudno vabljeni!

Kontakt: dolgotrajna.mz@gov.si

V organizaciji Ministrstva za zdravje bo v torek, 17. 4. od 13.00 - 14.30 v dvorani 1 potekala tudi okrogla miza z naslovom:

Izzivi na področju dolgotrajne oskrbe

Več

Razvoj in napredek v zadnjih desetletjih se odražata v daljši življenjski dobi prebivalstva. Vendar pa se zdrava leta življenja ne podaljšujejo sorazmerno z daljšo življenjsko dobo. S staranjem se tako povečuje verjetnost, da bomo določeno časovno obdobje življenja potrebovali pomoč druge osebe.

Pred nami kot družbo so pomembni izzivi: kako zadovoljiti naraščajoče potrebe uporabnikov, kako upoštevati njihove individualne potrebe in zagotoviti integrirano v uporabnika usmerjeno oskrbo, kako povečati dostopnost do pomoči v domačem okolju, kako zagotoviti potrebno število ustrezno usposobljenega kadra, kako doseči, da bodo storitve kakovostne, varne, dostopne in dosegljive, da bodo državljani s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic in nenazadnje, kako zagotoviti potrebna finančna sredstva.

O teh in drugih izzivih na področju dolgotrajne oskrbe bomo spregovorili z udeleženci okrogle mize.

 

 

 ZZS color OLDLOGO   logotip 01 1

 

ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravlja v sklopu sejma MEDICAL poldnevni izobraževalni dogodek za zdravnike z naslovom: INOVATIVNI PRISTOPI V ZDRAVSTVU. Dogodek bo potekal v torek, 17. aprila 2018, od 11.30 do 17.30.

Cilj programa je predstaviti inovativne pristope v zdravstvu tako na ravni procesov, organizacije, izobraževanja kot tudi inovativne pristope pri zdravljenju in delu s pacienti.

Udeleženci prejmejo kreditne točke: 5,50. Kotizacije ni!

Program in prijave najdete na spletni strani www.domusmedica.si

Poleg izobraževalnega programa se bo Zdravniška zbornica Slovenije na sejmu predstavila tudi z drugimi zanimivimi vsebinami tako za člane kot za širšo javnost.

Vabljeni, da se udeležite izobraževalnega programa, katere od zanimivih okroglih miz in nas obiščete na razstavnem prostoru.

Organizatorja: Zdravniška zbornica Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

 

drustvo sester pomurja   logotip 01 1

 

STROKOVNI SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE, BABICE, ZDRAVSTVENE TEHNIKE TER DRUGE ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

V sklopu sejma MEDICAL bo v sredo, 18. aprila 2018 od 8.30 do 15.00 potekal seminar na temo VLOGA MEDICINSKIH SESTER V LOKALNI SKUPNOSTI.

Organizirata ga Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Program:

08.30 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev

Moderatorica: Sandra Gaber Flegar

09.00 - 09.05 Pozdrav udeležencev, predsednica regijskega društva

09.05 - 09.35 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Martina Horvat, dipl.m.s., spec., NIJZ

09.35 - 10.05 Medicinska sestra v promociji zdravja - vez med posameznikom, lokalno skupnostjo in zdravstvenim domom - Slavica Mencingar, dipl. m. s., ZD Gornja Radgona, Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, ZD Murska Sobota

10.05 - 10.25 Predstavitev šole za starše v splošni bolnišnici Murska Sobota - Polonca Juričinec, dipl. babica

10.25 - 10.55 Predstavitev izvajanja preventivnega programa v pediatričnem in šolskem dispanzerju ZD Murska Sobota - Matjaž Vinkovič, dipl.zn.

10.55 - 11.05 Razprava, vprašanja

11.05 - 11.25 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva predšolskih in šolskih otrok - Maja Koudila dipl.m.s. in Andreja Kos dipl.m.s.

11.25 - 11.45 Praktični pouk v programu zdravstvena nega in bolničar-negovalec – vloga zdravstvenih ustanov - Zlatka Lebar, VMS., univ.dipl. pedagog

11.45 - 11.55 Razprava, vprašanja

11.55 - 12.30 Odmor

Moderatorica: Martina Horvat

12.30 - 13.00 Primer dobre prakse referenčnih ambulant v zdravstvenem domu Ljutomer - Simona Šilec, dr. med.,spec.druž.med. in Danijela Kutnjak, dipl. m.s.

13.00 - 13.30 Medicinska sestra v patronažnem varstvu v skrbi za lokalno skupnost - mag. Andreja Krajnc, viš.med.ses., univ.dipl.org.

13.30 - 13.50 Delo z romsko skupino - Zdenka Verban Buzeti, NIJZ

13.50 - 14.20 Nacionalni preventivni programi (ZORA, DORA, SVIT) - Tatjana Krajnc Nikolič, dr. med. spec. socialne medicine, NIJZ

14.20 - 14.35 Razprava, vprašanja in zaključek seminarja

Strokovni seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem.

 

 

logotip 01 1

 

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

Podrobnejši program o aktivnostih na razstavnem prostoru in organizaciji strokovnih dogodkov

 

 

JS logo   MIZS slo            
                 
INTRI LOGO2jpg Page1jpg Page1   VSSlogo           logo večji VŠP

 

PREDSTAVITEV NOVIH TEHNOLOGIJ, INOVACIJ IN NADGRAJENEGA BIONSKEGA ČLOVEKA

Na sejmu MEDICAL 2018 bo posebna pozornost bo posvečena prikazu inovacij, digitalizacije in novih tehnologij v zdravstvu. V tem sklopu bo še posebej izstopala predstavitev nadgradnja projekta Bionski človek.

Več

Prvič pokrovitelj te predstavitve tudi Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Janez Škrlec, inženir mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS za obdobje 2014-2018, ki je bil za povezovanje gospodarstva in znanosti, za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja, ter prenosa novih tehnologij v gospodarstvo že večkrat nagrajen, bo v sklopu razstave Bionski človek skupaj s svojimi partnerji (inštituti, fakultetami, strokovnimi šolami in drugimi) predstavil nove podporne tehnologije v sodobni medicini. Prikazani bodo dinamični vsadki, črpalke in senzorski sistem, ki so povezani z bioniko, mikro in nanotehnologijami.

V okviru predstavitve bodo predstavljene tehnologije: MEMS, BioMEMS, NEMS, MOEMS in druge. Predstavljen bo tudi nadgrajeni bionični človek – lutka za izobraževalne namene, predvsem bodočih inženirjev bionike in medicinske tehnike.

Laboratorij za sistemsko programsko opremo, ki ga na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru vodi prof. dr. Aleš Holobar, bo predstavil vmesnike za neinvazivno spremljanje in vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic med rehabilitacijo in vadbo.

Predstavitev novih tehnologij in inovacij podpira tudi Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ob razstavi bo inženir Janez Škrlec organiziral spremljevalne predstavitve novih tehnologij in inovacij v medicini. Na otvoritveni dan, 17. aprila 2018, bo na razstavnem prostoru po otvoritvi sejma potekala medijska predstavitev tehnoloških dosežkov v medicini, ki imajo izreden pomen tudi v svetovnem merilu.

Sodelujoči partnerji predstavitve

Slikan z bionskim človekom   MEDICAL

 

 

Oldi logo napis 2x   Oldi logo napis 1

OLDI – VOZIČEK ZA MEDICINSKO UPORABO

OLDI je poseben voziček za starostnike in druge težje gibalno ovirane ljudi, ki omogoča nepokretnim in gibalno oviranim osebam stik z naravo in družbo ne glede na vremenske razmere.

Več

Gre za prototipni izdelek, ki sta ga razvila Alojz (Slavko) in Klemen Verbovšek, oče in sin - inovator in večkrat nagrajeni industrijski oblikovalec iz Trzina, idealen tim za razvoj novih izdelkov. Zavedata se, da je v Sloveniji in na svetu na splošno vse večji odstotek starejše populacije. Obenem sta prepričana, da starost in bolezen ne smeta biti izgovor za slabšo kvaliteto življenja, zato sta razvila poseben voziček OLDI, ki v najtežji dobi posameznikovega življenja korenito vpliva na izboljšanje kvalitete življenja.

Voziček OLDI je ocenjevalno ekipo Štartaj Domžale prepričal z inovativnostjo in družbeno odgovornostjo ter bil za inovativnost že večkrat nagrajen.

NAMEN:
OLDI je uporaben tako za domačo rabo kot v različnih ustanovah, kjer oskrbujejo ljudi, ki so prikovani na posteljo – starostnike, bolnike, osebe z boleznimi in hudimi poškodbami. Prav tako je voziček OLDI namenjen otrokom,ki so še najbolj prikrajšani za svobodo in gibanje med svojimi vrstniki.

SLIKA

 

 

logo ZZZS 1

 

ZZZS O PRAVICAH IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

ZZZS bo na razstavnem prostoru obiskovalcem nudil svetovanje in pojasnila glede pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter postopkov uveljavljanja le-teh in seznanjal javnost o novostih na področju.

V četrtek, 19. 4. 2018 ob 12. uri organizirajo strokovno predavanje na temo Program »Farmacevtsko svetovanje« - strokovna podpora zdravnikom družinske/splošne medicine pri obvladovanju težav z zdravili

Predavata: doc. dr. Matej Stuhec, mag. farm., spec.klin.farm. in družinska zdravnica Simona Šilec, dr.med.spec. iz Zdravstvenega doma Ljutomer

Predavanje je namenjeno zdravnikom, farmacevtom, drugim zdravstvenim delavcem, pacientom – uporabnikom zdravil in medijem.

Vabilo na predavanje

 

 

 ukc

 

UKC MARIBOR na sejmu MEDICAL

UKC Maribor se predstavlja s praktičnimi delavnicami in svetovanji na razstavnem prostoru v hali A in avtobusom za odvzem krvi UKC Maribor za odvzem krvi na terenu.

Več

NA RAZSTAVNEM PROSTORU V HALI A BODO IZVAJALI NASLEDNJE DELAVNICE:

• Srčno žilne bolezni

Predstavili bodo dejavnike tveganja za nastanek srčno žilne bolezni, svetovali bodo glede življenjskega sloga - telesna dejavnost, prehrana, razvade (Oddelek za kardiologijo in angiologijo)

 

• Diabetes kot epidemija sodobnega časa

Prikazali in izvajali bodo pravilno merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, pri odstopanju izmerjenih vrednosti bodo po pogovoru s posameznim obiskovalcem svetovali ustrezne preventivne ukrepe, ki jih lahko izvaja posameznik v skrbi za izboljšanje lastnega zdravja. V sklopu svetovanja bodo poudarili življenjski slog, predvsem telesno dejavnost in zdrave prehranjevalne navade. Obiskovalcem bodo ponudili uporabne zdravstveno vzgojne materiale (Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo)

 

• Dermatologija – kožni rak

Predstavili bodo dejavnike tveganja za nastanek kožnega raka, zaščito pred soncem, fototerapijo, atopijski dermatitis (Oddelek za kožne in spolne bolezni)

 

• Samopregledovanje dojk

Praktično prikazovanje pravilnega postopka samopregleda dojk, svetovanje (Klinika za ginekologijo in perinatologijo)

 

• Materinska šola za nosečnice

Nasveti za bodoče mamice (Oddelek za perinatologijo)

 

AVTOBUS ZA ODVZEM KRIVI NA TERENU:

UKC Maribor bo promocijsko aktivnost izvajal tudi na zunanjem prostoru z avtobusom UKC Maribor za odvzem krvi na terenu, kjer bodo za obiskovalce na voljo testiranja krvnih skupin (samo v torek, 17. 4. 2018).

Drugi dan sejma (v sredo, 18. 4. 2018) bo organizirana krvodajalska akcija v prostorih sejma. Ta dan bo avtobus za odvzem krvi na terenu samo na ogled (brez določitev krvnih skupin).
Za darovanje krvi je potrebna predhodna prijava krvodajalcev pri pristojnem RKS – OZ do 30. 3. 2018.

 

 

SB MS   drustvo sester pomurja

 

 

Na razstavnem prostoru Splošne bolnišnice Murska Sobota in Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja bo za obiskovalce na voljo:

- Zdravstveno vzgojno svetovanje in meritve dejavnikov tveganja

- Strokovno svetovanje in razlaga rezultatov (krvni sladkor, holesterol, krvni tlak)

- Merjenje gleženjskega indeksa - pretočnosti arterijskega ožilja na nogah

- Predstavitev Simulacijskega centra in izobraževanje laične javnosti v nudenju začetnih postopkov oživljanja

- Predstavitev Donorskega programa in vpis v register za darovanje organov

 

 

RKS logo 50 okrogel izrez cmyk

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Rdeči križ Slovenije (RKS) je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije in je član Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Med osnovne dejavnosti RKS sodi tudi usposabljanje laikov za nudenje prve pomoči. V primeru nenadnega srčnega zastoja je za preživetje prizadetega nujno potrebno, da očividci ustrezno ukrepajo, saj mu z nudenjem prve pomoči lahko rešijo življenje.

Na sejmu bodo predstavili temeljne postopke oživljanja, prav tako pa tudi uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), v skladu z najnovejšimi smernicami Slovenskega reanimacijskega sveta.

V torek, 17. aprila bo potekalo regijsko preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki bo odprto za javnost. Skozi delo članov ekipe na delovnih mestih bodo predstavljeni najnujnejši ukrepi za nudenje prve pomoči.

Pomembno področje dela Rdečega križa je tudi krvodajalstvo. Darovanje krvi je najvišja oblika solidarnosti in pomoči sočloveku, saj kljub napredku v znanosti in medicini še ne obstaja pripravek ali zdravilo, ki bi lahko nadomestilo to življenjsko tekočino. Posebno pozornost bodo tako namenili tudi ozaveščanju o pomembnosti prostovoljnega in neplačanega darovanja krvi ter motivaciji krvodajalcev.

 DSC 7111

 

 

rsz zfs logotip 1

 

STROKOVNO SVETOVANJE DIPLOMIRANEGA FIZIOTERAPEVTA - OCENJEVANJE TELESNIH SPOSOBNOSTI

Na razstavnem prostoru Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) - Pomurska regionalna enota, bo obiskovalcem sejma na razpolago brezplačno strokovno svetovanje diplomiranega fizioterapevta. Opravljali bodo ocenjevanje telesnih sposobnosti: testiranje gibljivosti sklepov, mišične moči, ocenjevali telesno držo.

Organizirali bodo tudi koristne delavnice:

- za otroke na temo: »Ocenjevanje drže telesa in navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah«

- za odrasle na temo: »Pomembnost pravilne ergonomije na delovnem mestu«

Organizacija: Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije - Pomurska regionalna enota.

 

 

ZAVOD VITICA PREDSTAVLJA TUDI STORITEV »24-URNO VAROVANJE NA DALJAVO«

Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, so.p. bo na sejmu predstavil svojo dejavnost, ki je usmerjena v podporo različnim ciljnim skupinam z namenom dviga njihovih socialnih in drugih kompetenc za čim večjo vključevanje v širšo družbo in samostojno funkcioniranje v domačem okolju. Pri izvajanju programa se povezujejo z različnimi deležniki v ožjem in širšem okolju za prenos dobrih praks in iskanje skupnih aktivnosti ter soustvarjanje skupnih rešitev za zagotavljanje čim bolj ustrezne podpore posamezniku in družini.

Več

Izvajajo storitev »24 urno varovanje na daljavo« - rešitev, ki sta jo pripravila Telekom Slovenije in »Doktor 24 ur«, ki jo bodo predstavili tudi na letošnjem sejmu MEDICAL. Gre za storitev, ki omogoča varno bivanje v domačem okolju in je vedno pri roki. En pritisk na gumb omogoča takojšnji stik s posebnim klicnim centrom, zdravnikom ali vašimi bližnjimi vsak dan 24 ur na dan.
Več informacij na: http://www.vitica.si/index.php/storitve/sosgumb

1

Vzpostavljajo tudi storitev socialni servis, izvajajo storitev pomoč na domu izven javne mreže, program Dnevnega centra IZA - za osebe s težavami v duševnem zdravju, operacijo »Izdelek patchwork 'Spomini' v prepletanju vseh generacij«, program družabništva, sodelujejo kot partner v programu Več in še več o demenci, ki se izvaja po vseh statističnih regijah po Sloveniji ter program Večgeneracijskega centra Pomurja, ki ga izvajajo skupaj s partnerji Slovensko filantropijo, Mladinski svet Ljutomer, Društvo Mozaik in Zavod Vitica.

2   3

 

 

Sava Medical prim pozitiv

SAVA MEDICAL: DOBRODOŠLI V DEŽELI ZDRAVJA!

Pod imenom Sava Medical se združujejo štiri destinacije z zdraviliško tradicijo (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Lendava in Terme Ptuj), medicinski center Cardial Ljubljana in Medico-wellness center Živa Bled. V vseh se vsak dan skrbno posvečamo krepitvi zdravja naših gostov in pacientov ter jih zanesljivo vodimo do odličnega počutja.

Predstavitev po dnevih

Torek, 17. 4. 2018: Terme Ptuj

V wellness centru Valens Augusta v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj združujemo bogato ponudbo klasičnih wellness storitev z najnovejšimi naravnimi metodami za pomlajevanje in lep videz. Obiskovalcem bomo predstavili naravne in neinvazivne lepotne tretmaje, ki prinašajo odlične rezultate v kratkem času: edinstveni tretma Med Contour za oblikovanje telesa, naravno pomlajevanje obraza Reviderm ter novosti: pomlajevanje z botoksom in polnili.

Zdravstveni center Term Ptuj je specializiran za zdravje hrbtenice in gibal. Na sejmu bomo predstavili dejavnosti centra ter ortopedsko posvetovalnico.

 

Sreda, 18. 4. 2018: Zdravilišče Radenci

Zdravstveni center Zdravilišče Radenci je ugleden center za rehabilitacijo srčnih bolnikov in priznan diagnostični center za bolezni srca in ožilja. Na razstavnem prostoru bodo ves dan potekale meritve starosti žilja. To se oceni z meritvijo hitrosti pulznega vala. Preiskava pomaga odkriti začetne spremembe na žilju in vas usmeri k preventivnemu ukrepanju. Togost žil namreč povečuje tveganje za nastanek možganske kapi, srčnega infarkta in drugih srčno-žilnih zapletov.

Novosti v Zdravilišču Radenci - metode Thermal Therapy Physio Vag - se bodo še posebej razveselile ženske. Metoda namreč nožnici povrne tonus in elastičnost, kar bo omililo in sčasoma tudi odpravilo težave pri uhajanju urina ali težave s suho ali ohlapno nožnico. Rezultat tretmaja so tudi lepši izgled zunanjega spolovila ter bolj kakovostni spolni odnosi.

 

Četrtek, 19. 4. 2018: Terme 3000 – Moravske Toplice in Terme Lendava

Wellness center Thermalium iz Term 3000 - Moravske Toplice na sejmu predstavlja novo storitev: OXY system oz. celovit tretma za regeneracijo in pomladitev obraza in telesa s kisikom. Poleg dovajanja kisika se izvaja mikrodermabrazija, mehanična vakuumska masaža in dovajanje aktivnih sestavin in preparatov.

Pri predstavnikih našega zdravstvenega centra boste izvedeli vse o težavah s hrbtenico. Pokazali vam bodo vaje za zdravo hrbtenico, lahko pa boste testirali tudi gele Lyndva. Gre za prvo linijo glukozaminskih in hladilnih gelov v Sloveniji, ki vsebuje parafinsko termalno vodo iz Term Lendava. Geli pomagajo pri preventivi in lajšanju tegob gibalnega sistema in revmatskih obolenj.

 

 

adi logo

PROTISTRESNE DELAVNICE Z ADILOM HUSELJA

Vse dni sejma bodo potekale posebne protistresne delavnice prilagojene posameznim ciljnim skupinam obiskovalcev – upokojencem, medicinskemu osebju, šolarjem, bolnikom in ostalim. Delavnice bo vodil Adil Huselja, predavatelj stres menadžmenta in izvajalec sprostitvenih tehnik. Na podlagi svojih bogatih izkušenj iz prakse, vam bo na svojstven način predstavil vse, kar morate vedeti o stresu, njegovem prepoznavanju in preprečevanju.

Delavnice bodo potekale v hali B. Za upokojence bodo organizirane vsak dan med 11.00 in 12.00 uro. Za ostale ciljne skupine bodo organizirane po predhodnem dogovoru (zainteresirani pokličite na 02/564 2118 in se dogovorite za vam ustrezen termin).

Več

MEDICINSKO OSEBJE:

- pasti sodobnega načina življenja
- dejavniki stresa v delovnem okolju
- posledice stresa in zakaj je stres škodljiv in nevaren
- negativne posledice stresa za posameznika in kolektiv
- protokoli za uspešno soočanje in obvladovanje stresa
- sprostitvene tehnike za hitro sproščanje
- pomen pravilnega dihanja in vzpostavitve srčne koherence na počutje in zdravje
- uporabnost EFT (tehnika doseganja čustvene svobode) za preprečevanje čustvene utrujenosti in izčrpanosti

 

ŠOLARJI:

- mladostniški stres
- negativne posledice stresa na počutju, učnih sposobnostih in zdravju mladostnika
- ustrezni in neustrezni pristopi za obvladovanje stresa
- ali načrtovanje in razporejanje časa vpliva na uspešnost in počutje
- tehnike za hitro sproščanje
- s pravilnim dihanjem in vzpostavitvijo srčne koherence do boljših ocen in boljšega počutja
- učinkovitost EFT (tehnika doseganja čustvene svobode) ko ne gre v šoli ali kje drugje


BOLNIKI (in ostali):

- paradoksi sodobnega življenja
- dejavniki stresa v življenju
- posledice stresa in zakaj je stres škodljiv in nevaren
- soočanje z boleznijo in ogroženim zdravjem
- pozitivna naravnanost in zakaj je pomembna v procesu zdravljenja
- pristopi za ohranitev vitalnosti in zdravja
- sprostitvene tehnike in katera je ustrezna zame
- vpliv pravilnega dihanja in srčne koherence na ohranitev - povrnitev vitalnosti in zdravja
- EFT (tehnika doseganja čustvene svobode) kot učinkovit pripomoček za povrnitev in ohranitev zdravja

slika2     DSC 0052 1   jesen 2005 390

 

 

 1

 

DELAVNICA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Vabljeni na brezplačno delavnico za zdrav življenjski slog, ki bo v sredo, 18. 4. 2018, ob 16. uri na predstavitvenem odru v hali A.

Živimo v svetu, ki je zelo neprijazen do nas in do našega zdravja in v katerem je značilen hiter tempo življenja. Vse to nam krade energijo in voljo do tega, da bi naredili kaj dobrega in potrebnega za svoje zdravje. Zato vas vabimo, da se udeležite predavanja na temo: BITI in ostati zdrav!

Svetovali vam bomo kako se najhitreje spopasti z najpogostejšimi zdravstvenimi težavami in vas naučili, kako si lahko sami na naraven način pomagamo, da izboljšamo kvaliteto življenja.
Dobrodošli vsi, ki vam ni vseeno za vaše zdravje. Velikemu številu bolezni se lahko izognemo oz. jih sami preprečimo. Naučili vas bomo na kaj morate biti posebej pozorni, ko se odločate za nakup prehranskih dodatkov, kaj ne smete kombinirati...

Biti in ostati zdrav je vrednota, za katero se je vredno potruditi. Za vsako bolezen raste rožica, le poiskati jo je potrebno znati!

 

 

PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC

Na sejmu MEDICAL se predstavlja Slovensko društvo hospic, nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja. Prizadevamo si, da bi – tako kot rojstvo – tudi smrt postala naravni element živega, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja v slovenski družbi.

V torek, 17. 4. in sredo, 18.4. bodo ob 9.30 za najmlajše sejemske obiskovalce odigrali lutkovno predstavo z naslovom »Jesen listka Timija«, iz knjige z istoimenskim naslovom. Gre za zgodbo, ki govori o listku Timiju in njegovih prijateljih, ki se skozi letne čase spreminjajo, s prvimi snežinkami pa se od sveta poslovijo.
Skozi lutkovno predstavo otroci spoznavajo življenjski krog in pomen smrti ter se s tem lažje soočijo z izgubo in jo tudi lažje sprejemajo, kar je tudi njihov namen. Lutkovna predstava je primerna za predšolske otroke v vrtcih kot tudi za šolske otroke na razredni stopnji, traja okoli 20 minut.

Za vzgojitelje ali starše pa so na voljo za pogovor o žalovanju otrok in mladostnikov, za morebitna vprašanja, ki bi se porajala ob predstavi, obnovi oz. izmenjavi izkušenj s soočanjem z izgubami.

hospic

 

diabetes

 

ZAVOD DIABETES

Zavod Diabetes bo predstavil program DiabetesinSrce, ki so ga v okviru nacionalne kampanje Bodi odličnjak in ob podpori Ministrstva za zdravje R Slovenije zasnovali s ciljem ozaveščanja o veliki ogroženosti sladkornih bolnikov za srčni infarkt in možgansko kap.

Več informacij v zvezi s programom DiabetesinSrce boste dobili na info točki DIABETESINSRCE sejma Medical od torka do četrtka med 11. in 14. uro.

 

 

SIQ logo RGB brez www

 

SIQ Ljubljana – Certificiranje medicinskih pripomočkov

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je certifikacijski organ za sisteme vodenja in priglašeni organ za certificiranje medicinskih pripomočkov po direktivi MDD 93/42/EGS.
Za vsa vprašanja v zvezi z certificiranjem in testiranjem medicinskega pripomočka ali certificiranja sistema vodenja (ISO 9001, ISO 13485,...), vas vljudno vabimo na razstavni prostor v torek, 17. aprila med 9:00 – 17:00 uro.

več

Sistemi vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov

Z uporabo tega sistema vodenja kakovosti proizvajalci in trgovci medicinskih pripomočkov zagotavljajo, da so njihovi medicinski pripomočki varni in strokovno ustrezni. To pomeni, da ne ogrožajo kliničnega stanja in varnosti bolnikov, ne drugih njihovih uporabnikov.

Sistem poudarja pomen obvladovanja procesov in proizvodov na način, ki ga opredeljujejo zakonske zahteve za pripomočke v direktivah in pravilnikih, dobra proizvodna praksa v standardu ISO 13485 in zahteve specifičnih standardov za posamezen pripomoček ali proces.


Certifikacija medicinskih pripomočkov za CE oznako

Zaradi specifičnosti uporabe medicinskih pripomočkov in njihovega neposrednega vpliva na varnost in zdravje ljudi, proizvodnja in promet z njimi v Evropski uniji podleže strogi zakonodaji. Opredeljena je z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC (MDD), ki so jo države članice EU prevzele/transponirale v svojo nacionalno zakonodajo.
Preden proizvajalec označi svoje proizvode s CE oznako in jih legalno plasira na trg EEA, mora zagotoviti njihovo ustreznost z določili Direktive o medicinskih pripomočkih.
Direktiva za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov določa priglašene organe, to je dokazano kompetentne neodvisne institucije, ki jih pooblaščajo pristojni državni organi ter jih priglasijo pri evropski komisiji.

 

SIQ Ljubljana

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.
S široko in celovito ponudbo podpiramo in pospešujemo prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev. Mednarodno veljavnost in visok strokovni nivo našega dela potrjujejo tudi številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih. Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje naših strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje novih storitev ter stalno prilagajanje trgu.

 

 

Utrinki sejma MEDICAL 2017

 

OSEBNA IZKAZNICA 2017

• Število razstavljavcev: 150

• Sodelujoče države: 13

• Razstavni prostor: 7.500 m2

• Število obiskovalcev: 6.500

 

ZlozenkaA4 medical2018

Zloženka MEDICAL 2018

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam