Spoštovani poslovni partnerji!

Expo Guide/FairGuide.com/Construct Data Verlag pošilja razstavljavcem različnih sejmov ponudbo za vpis v njihov brezplačen katalog. V angleškem besedilu navajajo nazive naših sejmov, na katerih sodelujete in Pomurski sejem kot njihovega organizatorja.

S tako navedbo skuša podjetje ustvarjati vtis, da gre za skupno ponudbo Pomurskega sejma in CONSTRUCT DATA VERLAG AG, kar pa ni res. Gre za poskus prevare, ki ji je nasedlo že veliko podjetij! Pomurski sejem d.d. in kot nam je znano tudi ostali organizatorji sejmov v Sloveniji niso z navedenim podjetjem in ponudbo v nikakršni zvezi. Po vsej verjetnosti je omenjeno podjetje pridobilo naslove razstavljavcev iz javnih sejemskih katalogov.

Več o poskusu prevare in o tem, kaj lahko storite, če ste pomotoma obrazec podpisan vrnili podjetju CONSTRUCT DATA VERLAG AG, si lahko preberete na spletnih straneh:

UFI

 


 

 

Splošni pogoji vstopa na prireditev

Vstop na prireditveni prostor (sejmišče, razstavni prostor ... ) je dovoljen z veljavno vstopnico na s strani organizatorja označenih vhodih za obiskovalce, razstavljavce, akreditirane novinarje in vabljene goste.

 

Prodaja vstopnic se vrši na označenih mestih (določi organizator) in v uradnem delovnem času. Nakup vstopnice je omejen na enkraten vstop na prireditveni prostor. Vstopnice so zaščitene - kodirane, zato vstop s ponarejeno vstopnico nemogoč. Vsak poskus ponarejanja je prepovedan.

 

Vstop na sejmišče je dovoljen v odpiralnem času tekoče prireditve.

 

Prireditveni prostor je varovano območje, na katerega je prepovedano prinašati pirotehnične in eksplozivne izdelke, orožje in nevarne predmete. Prepovedano je kaljenje javnega redu in mira.

 

V skladu z 22. in 23. členom Zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora odstranil udeležence, ki motijo red na prireditvi.

 

V skladu s tretjo alinejo 43. člena Zakona o zasebnem varovanju lahko varnostna služba izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči vstop oziroma izstop z varovanega območja osebi, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop iz varovanega območja prepreči.

 

Po presoji varnostne službe si pridržujemo pravico zavrniti vstop osebam, ki so opazno vinjene, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožale sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora, kljub temu, da so kupile uradno vstopnico.

 

Obisk in gibanje po prireditvenem prostoru (sejmu, razstavi, ... ) je na lastno odgovornost. Za izgubo, poškodbo ali krajo predmetov, ki jih udeleženec prinese s seboj na prireditveni prostor, organizator ne odgovarja.

 

Obiskovalci prireditve soglašajo, da so lahko v primeru snemanja ali fotografiranja prireditve posneti tudi sami in da se ti posnetki lahko javno objavljajo tudi za promocijske namene organizatorja brez avtorizacije in nadomestila obiskovalca.

 

Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru pred dvoranami, kjer so nameščeni tudi pepelniki.

 

Obiskovalci prireditve (sejma, razstave ... ) so dolžni upoštevati navodila organizatorja in varnostne službe.

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam