or ze',functione="tex "> var REMOTE_ Domov |le.cype="te&format=okako-do-na,h4Kako do na, |le.cype="te&format=ok).onks="K).onks ion id=liiizon id=liizon id=lizon id=lzon id=lz$(windogaprwran id=lzon id=er or ze',functione="tex "> var REMOTE_ s" lae.cype="t#Mannctionuk-layc-butt uk-layc-twittrongraa> s".cype="t#Mannctionuk-layc-butt uk-layc-tivate-allsngraa> s".cype="t#Mannctionuk-layc-butt uk-layc-entue s".cype="t#Mannctionuk-layc-butt uk-layc--> tub(); aa> s".cype="t#Mannctionuk-layc-butt uk-layc-dribb er"ion id=liiizon id=liizon id=lizon id=lzon id=lz$(windogaprwran id=lzon id=zon idzon idzo >patib v or
or ze',functione="tex e="appl> var REMOTE_ ppy.co" Sourcetask" ppy.co" Sourcearch" e= $(windogaprwran id=lize',functione="tex jezikil> var REMOTE_ $(windogaprwran id=lz$(windologo-phone"><>e.cype="tesizimlealromMannction="htt logoMa ="htt/scrib ji/PS.p /li/; aa>ran idran id=er or or Domov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch pale_va); .cype="t#Mannctionlearfirch pale_va); spanannctionlear); spanannctionlear-catio">Press spandzo pandzoa>r$(windo$(windo$(windo Nong=ach/e či cij spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=o hfes/50-let-search/conItemma 50 litarchdesccon, mega spandzo pandzoa>raliwr/ul>ran idran idran idran idraliwrli nnctionlearfirch pale_va); .cype="t#Mannctionlearfirch pale_va); spanannctionlear); spanannctionlear-catio">Smegr spandzo pandzoa>r$(windo$(windo$(windo Prrel=m, megov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oak, /oItemmrMannctionlearfirch= >Ak, spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=op> dn?Itemid/oItemmrMannctionlearfirch= >P> dn?iption spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=o="aut/oItemmrMannctionlearfirch= >G"aut spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=o-GB/oItemmrMannctionlearfirch= >Lov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=or" con/oItemmrMannctionlearfirch= >N" con spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oiveni/oItemmr-iveniMannctionlearfirch= >Iveni spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oica, oica, Mannctionlearfirch= >Sca, spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=ojastuper/oItemmrMannctionlearfirch= >Pt="SVper spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=oct(fca=oct(fca=Mannctionlearfirch ncts= >legaca= spandzo pandzoa>raliwr/ul>ran idran idran idran idraliwrli nnctionlearfirch pale_va); .cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="io hrel=m-ocenjevanjMannctionlearfirch pale_va) >Ocenjevanje kakovt="i spandzo pandzoa>r$(windor$(windo$(windo Prrel=m,ocenjevanj spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oiveni/n-GB" h/?Ioskar-z mbalazoMannctionlearfirch= >Odprtior" ečajomurskiscrioskar za mbalažn spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioct(=acodno-ocenjevanjl="ssa-(' lesnih-izdelkovMannctionlearfirch= >Mt(=acodno,ocenjevanje, koa , konih izdelkov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioct(=acodno-ocenjevanjl="leka-(' llecnih-izdelkovMannctionlearfirch= >Mt(=acodno,ocenjevanje, leka , lečnih izdelkov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioct(=acodno-ocenjevanjl=s dn?h-sokov-brezalkoholn?h-pijac-(' mbaliran?h-vodMannctionlearfirch= >Mt(=acodno,ocenjevanje,s dn?h sokov, brezalkoholn?h pijač , mbaliran?h vod spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioocenjevanjl="sdu-z="sd=acodno-udelezboMannctionlearfirch= >Ocenjevanje, kdu z, kd=acodno,udeležbn spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="iorezultat-ocenjevanjMannctionlearfirch= >Rezultati,ocenjevanj spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="io kdalje-ocenjevanjMannctionlearfirch ncts= >legalje,ocenjevanj spandzo pandzoa>raliwr/ul>ran idran idran idran idraliwrli nnctionlearfirch ve yoe="a.cype="t7&format=o"sl-SI" /> ://pomurski-sejespandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=o"slska-ost vivaSI" /> ://o, post vivaomurski-s spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oopozoriloMannctionlearfirch= >Opozorilo spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oak, /delavnic PC-BD vrt - delavnic spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=ok).onks= nnctionlearfirch= >K).onks spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=okako-do-na,h nnctionlearfirch ncts= >Kako do na, spandzo pandzoa>raliwr/ul>ss?fam =liizon ids=ii class="breadcrumb-phone">
or < $(windowiabox" _Iieimle$(windoba - eng"ication/://pomurski-seMa ="htt/scrib ji/"sl-n-GB" /> glava-01.jpg"ealrom://pomurski-seMa/; an id=ran id=zon idzon idzo >p class="ln(' 8]> phone">
Ieeraside> or ze',functione="tex l> var REMOTE_ O,ocenjevanjuzoa>raliwrli nnctionirch-454rwr.cype="t7&format=orazpis-2014= >Razpis 2016zoa>raliwrli nnctionirch-1196rwr.cype="t7&format=okomis/> 2018= >Rezultati,2016zoa>raliwrli nnctionirch-1366rwr.cype="tpones://drel="tivate Goog="st? or0B7MPFY68S8nPRVpJVHYzdjVYMGM"com/chromeframe/?>Fotrel=fije,s podelitve priznanj a>raliwrli nnctionirch-457rwr.cype="t7&format=okomis/> 2016/?>Praviln?k a>raliwrli nnctionirch-458rwr.cype="t7&format=o"slska-ost vivaSI" /> <>://o, post vivazoa>raliwr/ul>=liiizon id=liizon id=lizon id=lzon id=lz$(windogaprwran id=lz/asided=er or
or r class="censearch phone"><; class="censearch<; class,medi lesshtt w).on('resi=lzon id=eravenija nnctionirch-ponsijast-140ent="Shrchry status-publisp categoryfix"> a

VINO SLOVENIJA JE VEČ...rac2> s"p> 

s"h4>PROMOCIJA NAGRAJENIH VIN NA SPLETNI STRANI REVIJI DECANTERrac4> s"p>Nak, jena /> a 8]o,objavljena na spletn?iptran? urreje,Decastro »the be="Sfrom ://pomurski-se,2016«,s povezavoac"sl-n-GB" /> .ac"sl-n-GB" /> ..

s"p> 

s"h4>OBJAVA REZULTATOV V SLOVENSKIH IN TUJIH MEDIJIHrac4> s"p>Po,ocenjevanju 8]o,nak, jena /> a objavljena vicao, nih in spletn?h, kdijih.

s"p> 

s"h4>SEJEM AGRArac4> s"p>• Predstavircv vseh /> z,ocenjevanja vaturo,ch hramu

s"p>• Degiabs="bo,ocenjen?h vin

s"p>• Vodena degiabs="bo,šamp sk?h vin

s"p>• Svečana podelitevclegalj,,šamp sk?h nazivov > /> arbo,leta

s"p> 

s"h4>VIN DEL,2016zoc4> s"p>Delavnica z,vodeno degiabs="bo,šamp sk?h vin vaokviru salona VIN DEL,26. 10.,2016zop> s"h4>  s"h4>PROMOCIJA SLOVENSKIH ŠAMPIONOV VINO SLOVENIJA 2016 V DRUŽBI NAJBOLJŠIH VIN Ze="INBSP;19. SLOVENSKEGA FESTIVALI VIN V GH UNION LJUBLJANA...rac4> s"p> 

s"h4>NOVINARSKI ŠAMPIONrac4> s"p>Neodvisn? nong=acjitentznavalci vin, 8]o,izbst ?ipvojcon,šamp a sorte,s uvign letn?ke,2015 z,vsebl-ntjo sladkorbo,]o,25g/l. Pogoj najmanj,25 vzorcevcsorte,s uvign 2015 a ocenjevanju.

s"p> 

s"p> 

s"h4>NE OSTAJAMO ZGOLJ PRI OCENJEVANJU, TEMVEČ ŠIRIMO SLOVES ODLIČNIH VIN!rac4> s"p> 

s"hra/; s"h2>  s"c2>Pr"bovni ca, zci zo,leto,2016zoc2> s"p> 

s"tabja borb n/"Ponnctiontabja tabja-ptripeoE_ s"t 8]>_ s"tr_ s"tdizimle ="htt/s://pn-GB" /> /2013at=o relg.gif"ealromt=o relg" r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/pr"bovnivaSix"> %202016- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Pr"bovnivazoa>rap> s"p>r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/pr"bovnivaSix"> %202016-BIO- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Pr"bovniva BIOzoa>rap> s"/tdi s"td clas" Ma cod> e=   /2013/pr"bovnive/izvlecek.pdf"com/chromeframe/>izvleček,iz praviln?kazoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   /2016/Zbiranje%20vzorcev%202016.pdf"com/chromeframe/>Zbiranje vzorcevzoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   /2016/VTC.pdf"com/chromeframe/>Prvak VTCzoa>ratdi s"/tr_ s"tr_ s"tdizimle ="htt/s://pn-GB" /> /2013auk relg.gif"ealromuk relg" r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/Echry%20či-2016- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Echry Fčizoa>rap> s"p>r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/Echry%20či-2016-BIO- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Echry Fči - BIOzoa>rap> s"/tdi s"td Ma cod> e=   /2013/pr"bovnive/Izvlecek-ANG.pdf"com/chromeframe/>Abptrac"Sfrom the rtextzoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   Ma cod> e=   /2013ag - elg.gif"ealromg - elg" r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/pr"bovnivaNEM-2016- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Anmeldečiulawww.grap> s"p>r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/pr"bovnivaNEM-2016-BIO- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Anmeldečiulaw - BIOzoa>rap> s"/tdi s"td Ma cod> e=   /2013/pr"bovnive/izvlecek-NEM.pdf"com/chromeframe/>Auszug aus den vorschriftut a>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   /2016/weinprobensammlung.pdf"com/chromeframe/>Weinprobensammlung a>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   /2013acro relg.gif"ealromcro relg" r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/pr"bovnivaHRV-2016- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Pr"bovnivazoa>rap> s"p>r.cype="t7&"htt/s://pn-GB" /> /2016/pr"bovnivaHRV-2016-BIO- tronksiv.pdf"com/chromeframe/>Pr"bovniva BIOzoa>rap> s"/tdi s"td Ma cod> e=   /2013/pr"bovnive/izvlecek-HRV.pdf"com/chromeframe/>Isječak,iz praviln?kazoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   /2014/ZBIRANJE%20VZORCEV%20HR.pdf"com/chromeframe/>zoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   /2013ahun relg.gif"ealromhun relg" /2016/pr"bovnivaSHUN2016.pdf"com/chromeframe/>Jelentkezesi> pzoa>ratdi s"td Ma cod> e=   /2013/pr"bovnive/izvlecek-HUN.pdf"com/chromeframe/>Kiv at a szabályokzoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   Ma cod> e=   /2013aita relg.gif"ealromita relg" /2016/pr"bovnivaITA2016.pdf"com/chromeframe/>M="teo Per Ilvenicorsozoa>ratdi s"td Ma cod> e=   /2013/pr"bovnive/izvlecek-ITA.pdf"com/chromeframe/>S trsi>dell’orbiSourntozoa>ratdi s"td clas" Ma cod> e=   Ma cod> e=  _ s"/tabja> ?famzootrod=zoavenija>zon idzo >pan id=zon idzo >pan id=zon idzon idzo >p class="e:"/",im phone">
or ize',functione="tex l> relnvar REMOTE_ or ca_ba
iv clSmiptrinjumpan id=zon id (function($) { SqueezeBox.iniv cllize({}dowi <', 'set" /> =1', $('rik rel=s=ass=====$ca_ba .slideUp('t=ow x.v class=====$ca_ .0,scOut(mt=ow" x.v clllllk rel=s=ass}div clk re z!--tivateon:eallo-jslizon id=lzon id=lz$(windogaprwran id=lz/n id=zon idzon idzo >potro> or
or Vse prge/ve pridržanei© 2016 rchdescription.zo pandz.cype="tponerue">acjoomshaper Goo"ication/joomshaper Goo">zoa>ran id r or Goto Toppp/amall>ran id zon idzon idzootrod "wrli nnctionlearfirch firss="a.cype="tponent/search/?Itemid=437h nnctionlearfirch firss= >Domov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch pale_v="a.cype="t#Mannctionlearfirch pale_v">Press spandzo pandzoa>rspanannctionraiwri nnctioniayc- el=downrwraiwr/ pandzuf]--> col pse]-ol pse-429">
  • Nong=ach/e či cij spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=o hfes/50-let-search/conItemma 50 litarchdesccon, mega spandzo pandzoa>raliwr/ul>raliwrli nnctionlearfirch pale_v="a.cype="t#Mannctionlearfirch pale_v">Seegr spandzo pandzoa>rspanannctionraiwri nnctioniayc- el=downrwraiwr/ pandzuf]--> col pse]-ol pse-224rwrli nnctionlearfirch firss="a.cype="t7&format=o megr/ak, -3Mannctionlearfirch firss= >Prrel=m, megov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oak, /oItemmrMannctionlearfirch= >Ak, spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=op> dn?Itemid/oItemmrMannctionlearfirch= >P> dn?iption spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=o="aut/oItemmrMannctionlearfirch= >G"aut spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=olGB/oItemmrMannctionlearfirch= >Lov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=or" con/oItemmrMannctionlearfirch= >N" con spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oiveni/oItemmr-iveniMannctionlearfirch= >Iveni spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oica, oica, Mannctionlearfirch= >Sca, spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=ojastuper/oItemmrMannctionlearfirch= >Pt="SVper spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=oct(fca=oct(fca=Mannctionlearfirch ncts= >legaca= spandzo pandzoa>raliwr/ul>raliwrli nnctionlearfirch pale_v="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="iophrel=m-ocenjevanjMannctionlearfirch pale_v= >Ocenjevanje,kakovt="i spandzo pandzoa>rspanannctionraiwri nnctioniayc- el=downrwraiwr/ pandzuf]--> col pse]-ol pse-43erwrli nnctionlearfirch firss="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="iophrel=m-ocenjevanjMannctionlearfirch firss= >Prrel=m,ocenjevanj spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oiveni/ h/?Ioskar-z mbalazoMannctionlearfirch= >Odprtior" ečajomurskiscrioskar za mbalažn spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioct(=acodno-ocenjevanjl="ssa-(' lesnih-izdelkovMannctionlearfirch= >Mt(=acodno,ocenjevanje, koa , konih izdelkov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioct(=acodno-ocenjevanjl="leka-(' llecnih-izdelkovMannctionlearfirch= >Mt(=acodno,ocenjevanje, leka , lečnih izdelkov spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioct(=acodno-ocenjevanjl=s dn?h-sokov-brezalkoholn?h-pijac-(' mbaliran?h-vodMannctionlearfirch= >Mt(=acodno,ocenjevanje,s dn?h sokov, brezalkoholn?h pijač , mbaliran?h vod spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="ioocenjevanjl="sdu-z="sd=acodno-udelezboMannctionlearfirch= >Ocenjevanje, kdu z, kd=acodno,udeležbn spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="iorezultat-ocenjevanjMannctionlearfirch= >Rezultati,ocenjevanj spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=oocenjevanje-kakovt="iolegalje-ocenjevanjMannctionlearfirch ncts= >legalje,ocenjevanj spandzo pandzoa>raliwr/ul>raliwrli nnctionlearfirch ve yoe="a.cype="t7&format=o"sl-SI" /> ://pomurski-sejespandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=o"slska-ost vivaSI" /> ://o, post vivaomurski-s spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oopozoriloMannctionlearfirch= >Opozorilo spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=oak, /delavnic PC-BD vrt - delavnic spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch="a.cype="t7&format=ok).onks= nnctionlearfirch= >K).onks spandzo pandzoa>raliwrli nnctionlearfirch ncts="a.cype="t7&format=okako-do-na,h nnctionlearfirch ncts= >Kako do na, spandzo pandzoa>raliwr/ul>ss?slizon id=l "css?famiv class=ran id v class=rotools-cooooooooooo. class="bo phon { m(' ,resize 250px ent=/",imgc/csa yoe; }acsearch/?Itemid=437m="text/css"dj&"htt/lider320e69bcdefault7&"htt/sloib .gifoxdiv class=========oCongroun"-nt=/",imgccentro>centro eoCongroun"-repeat: no-repeat;amiv class=====}superuikit/ctink rjs/uikit